Obrazovky

Obrazovky

Nástenka, hlavná stránka
Nástenka, hlavná stránka
Nástenka, hlavná stránka
Nástenka, hlavná stránka
Profil návštevníka - meria.sk
Správa prehľadov - vlastné prehľady
Získavanie - prehľad
Vývoj metrík výkonnosti stránky
Tok užívateľov
Vývoj metrík výkonnosti stránky
A/B testy - správa A/B testy
Záznam relácie návštevníka
Záznam relácie návštevníka
Tepelná mapa - posúvanie
Tepelná mapa - pohyb celá strana
Tepelná mapa - pohyb
Tepelná mapa - pohyb celá strana
Tepelná mapa - kliknutia
Meranie formulárov - prehľad